ՁԵՐ ԳՈՎԱԶԴՆ ԱՅՍՏԵՂ

330x100 (3000-5000 դրամ)

пятница, 28 октября 2011 г.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդը ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:
1.ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն` ա. Բարձրագույն կրթություն,բ. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):2.ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը.ա.Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.բ.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը. գ.Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը. դ. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).ե.Հրատարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում). զ.Աշխատանքային գրքույկի պատճենը: 3.Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, ժամը 9-ից մինչեւ 15-ը, բացի կիրակի օրերից, ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհրդին:Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, ավագ դպրոցի շենք:Մրցույթը տեղի կունենա 2011թ. դեկտեմբերի 5-ին, ժամը 12-ին, ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ում:
ՙՀՀ Վարդենիսի ավագ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդ:

*****


ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդը ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:

1.ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն`
ա. Բարձրագույն կրթություն,
բ. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):
2.ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի  Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը
ա.Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը.
գ. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
դ. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).
ե. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում).
զ. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
3. Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել մինչև 2011 թվականի նոյեմբերի 11-ը ներառյալ, ժամը 9-ից մինչև 15-ը, բացի կիրակի օրերից, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոցե պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդին:
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենք, հեռ©` / 0-265/ 6-15-22
Մրցույթը տեղի կունենա 2011 թվականի նոյեմբերի 18-ին, ժամը 11.00-ին, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ շենքում :
ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղի միջնակարգ  դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդ
*****

ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի միջն© դպրոց՚  ՊՈԱԿ  խորհուրդը ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի միջն© դպրոց՚  ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար  հայտարարում է մրցույթ:
Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն.
ա. բարձրագույն կրթություն,
բ. ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք   (հավաստագիր):
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը©
ա. դիմում կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը.
գ. հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
դ. տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).
ե. գիտական աստիճանը, կոչումը հաստատող փաստաթղթերը եւ հրապարակված աշխատանքների՝ մենագրությունների, հոդվածների ցանկը (դրանց առկայության դեպքում).
զ. աշխատանքային  գրքույկի պատճենը:
Պահանջվող փաստաթղթերը համեմատվում են բնօրինակի հետ: Բնօրինակները հետ են վերադարձվում:
 Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնել հաստատության խորհրդին  2011թ© հոկտեմբերի 17-ից մինչեւ նոյեմբերի 15-ը ներառյալ, ժամը 9-15-ը, բացի կիրակի օրերից, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի միջն© դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհրդին:
Մրցույթը տեղի կունենա 2011թ© նոյեմբերի 21-ին, ժամը 12-ին, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի միջն©© դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի շենքում:
Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ© Ախպրաձոր, հեռախոս՝ 093-64-00-77:
  ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի հիմն© դպրոց՚  ՊՈԱԿ խորհուրդ*****ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդը ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:
1. ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն`
ա.Բարձրագույն կրթություն,
բ.Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/:
 2. ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը:
ա.Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.
բ.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը.
գ.Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
դ.Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը /ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/.
ե.Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը /դրանց առկայության դեպքում/.
զ.Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
3.Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները /փաստաթղթերը` բնօրինակներով/ ներկայացնել մինչեւ 2011թ.-ի նոյեմբերի 29-ը ներառյալ, ժամը 9-ից մինչեւ 15-ը, բացի կիրակի օրերից, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհրդին:
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոցի շենք:
Հեռախոս`0261-2-60-45
Մրցույթը տեղի կունենա 2011թ.-ի դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 14-ին, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ -ում:
ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեւանի N5 միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդ

****ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի խորհուրդը ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:
ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն`
ա. Բարձրագույն կրթություն,
բ. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):
ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը`
ա.Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.
բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը.
գ. Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
դ. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).
ե. Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում).
զ. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել 2011թ© հոկտեմբերի 29-ից մինչեւ նոյեմբերի 28-ը ներառյալ, ժամը 9-ից մինչեւ 15-ը, բացի կիրակի օրերից, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհրդին: Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճավան: Հեռախոս` 077008685:
Մրցույթը տեղի կունենա 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 12-ին, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ում:
ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղի  Ա© Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդ****


ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդը ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի  պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարում է մրցույթ:
1.ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն`
ա.Բարձրագույն կրթություն,
բ. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր):
2.ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ տնօրենի  պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը.
ա.Դիմում` կազմակերպության խորհրդի նախագահի անունով.
բ.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը.                                 
գ.Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.                                
դ. Տվյալ կազմակերպության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ).
ե.Հրատարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում).  
զ.Աշխատանքային գրքույկի պատճենը
3.Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը` բնօրինակներով) ներկայացնել  2011 թվականի հոկտեմբերի 26-ից մինչեւ նոյեմբերի 26-ը ներառյալ, ժամը 9-ից մինչեւ 15-ը, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհրդին:
Հասցեն` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ  Ձորագյուղ:                                                         
Հեռախոս` 093-81-06-48
Մրցույթը տեղի կունենա 2011թ. դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 13-ին, ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ում:

 ՙՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ խորհուրդ

0 comments:

Отправить комментарий

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More